Kim Kardashian nails her family photo second time around

Kim Kardashian nails her family photo second time around